پانل گفتگو

چالش‌های کسب‌وکار های نوپا و فناور

زمان: دوشنبه، ۸ مرداد ساعت ۱۴:۰۰

مکان: الکامپ ۲۰۱۸، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

دکتر مهدی محمدی

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رییس دبیرخانه علمی و اجرایی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

دکتر امیر ناظمی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
پژوهشگر حوزه ی سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و آینده نگاری

مهندس مهدی محمدی

مدیرعامل هلدینگ گرین وب

مهندس حمیدرضا محمودی

مدیرعامل فست کلیک

مهندس مصطفی پورعلی

عضو هیات مدیره هلدینگ گرین وب

مهندس حمید قنبردی

معاون بازاریابی و فروش تپسل

مهندس امیر میثم گیاهی

مدیرعامل آروند

حامیان

تیم برگزاری

برگزار کننده

شعله اندام

کامیار راد